Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 9 μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με διετή θητεία. Ο πρόεδρος εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ξεχωριστή ψηφοφορία. Οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό θέσεις του Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία καθορίζονται ύστερα από εσωτερική διαδικασία του Συμβουλίου, ενώ με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και οι άτυπες θέσεις των Υπεύθυνων Δημοσίων Σχέσεων, Προβολής και Επικοινωνίας.

Η σύνθεση του τρέχοντος Δ.Σ.  είναι η εξής:

Πρόεδρος : Παναγιώτης (Τάκης) Φωτεινόπουλος

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αλεβιζόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Νομικός

Ταμίας: Ελένη Καγκάδη

ΜΕΛΗ:

Γεωργιάκος Μιχαήλ, Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής

Τρακαδάς Άγγελος, Προβολή-Επικοινωνία- Πολιτιστικά

Χατζηκωνσταντίνου Χρήστος, Χορηγίες- Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

Παντελάτος Δημήτριος, Μέλος

 

 

 

Η θητεία του Δ.Σ είναι διετής (έως 1/2/2024).