ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2021 
 

10/1            Συνάντηση Αθήνας (Aκυρώθηκε)
14/2            Track Day (Aκυρώθηκε)
10 & 11/4    Εαρινό Ράλλυ* (Aκυρώθηκε)
9/5              Αντίκες & Λουλούδια (Περιήγηση)
6/6              Ανάβαση Πάρνηθας (Regularity)*
27/6            Θερινό Ράλλυ (Regularity)*
18/7            Καλοκαιρινή Βόλτα (Aκυρώθηκε)
19/9            ACCS (Άλιμος)
23 - 26/9     49ο Διεθνές Ράλλυ (Regularity)**
17/10          Concours d’ Elegance
27 & 28/11  Χειμερινό Ράλλυ (Regularity)**

 

* Προσμετρά στο Κύπελλο ΦΙΛΠΑ 2021
** Προσμετρά στο Κύπελλο ΦΙΛΠΑ 2021 και στο Πρωτάθλημα ΕΟΦΙΛΠΑ 2021

 

Η λέσχη διατηρεί το δικαίωμα να κάνει κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα αν αυτό κριθεί απαραίτητο.