ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) 2023 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΙΛΠΑ 2023 υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για Οδηγούς και Συνοδηγούς τόσο στην κατηγορία REGULARITY όσο και στην κατηγορία TOURING. Σε κάθε εκδήλωση βαθμολογούνται τα 10 πρώτα πληρώματα της γενικής κατάταξης και στις δύο κατηγορίες:

Η βαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι :

1ος        15 βαθμούς

2ος        12 βαθμούς

3ος        10 βαθμούς

4ος        8 βαθμούς

5ος        6 βαθμούς

6ος        5 βαθμούς

7ος        4 βαθμούς

8ος        3 βαθμούς

9ος        2 βαθμούς

10ος      1 βαθμό

Πρόσθετο συνολικό bonus 15 βαθμών απονέμεται σε όσους συμμετάσχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Πρωταθλήματος.

Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός και o συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη λήξη του Πρωταθλήματος, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγωνιζομένων υπολογίζονται οι καλύτερες κατατάξεις τους με βάση ότι: 

η 1η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 9 βαθμούς

η 2η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 6 βαθμούς

η 3η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 4 βαθμούς

η 4η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 3 βαθμούς

η 5η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 2 βαθμούς

η 6η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 1 βαθμό 

Στις πολυήμερες Εκδηλώσεις, όσον αφορά το πρωτάθλημα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία ανά ημέρα

ΕΠΑΘΛΑ

Στο πρωτάθλημα, κύπελλα απονέμονται στους έξι (6) πρώτους Οδηγούς και Συνοδηγούς της Γενικής Κατάταξης των κατηγοριών REGULARITY και TOURING.

ΓΕΝΙΚΑ

Η ΦΙΛΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να μεταβάλει την ημερομηνία οιασδήποτε εκδήλωσης του πρωταθλήματος. Μετά από κάθε εκδήλωση θα δημοσιεύεται αναθεωρημένος Πίνακας Βαθμολογίας του πρωταθλήματος στην ιστοσελίδα της ΦΙΛΠΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο "Πάγιος Κανονισμός Ράλλυ Ακριβείας -Regularity της ΦΙΛΠΑ" 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΙΛΠΑ 2023 ΕΙΝΑΙ:

 

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ (1 Ημέρα)

ΕΑΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ (1 Ημέρα)

ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (1 Ημέρα)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ (3 Ημέρες)
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ (2 Ημέρες)