Παραθέτουμε ορισμένους ενδιαφέροντες συνδέσμους για χρήση σαν βοηθήματα από τα Μέλη μας και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - FIVA         https://fiva.org/en/
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - FIA          https://www.fia.com/