ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Mετά από εισήγηση της ΦΙΛΠΑ, το Υπουργείο Συγκοινωνιών έλαβε το 1978 την υπ' αριθμ. ΣΤ 1831/19-1-1978 (Β΄72) Υπουργική Απόφαση, η οποία προέβλεπε την περιορισμένη κίνηση των παλαιών οχημάτων με ειδικές πινακίδες χορηγούμενες από την ΦΙΛΠΑ, αντί των κρατικών. Η απόφαση αυτή επικαιροποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Υπουργική Απόφαση Α - ΟΙΚ. 64079/5984-29/10/2001, ΦΕΚ Αρ. 1512-9/11/2001.

Οι ρυθμίσεις αυτές κυριολεκτικά έσωσαν το Παλαιό Αυτοκίνητο στο «παρά πέντε», αφού λίγο αργότερα θεσπίστηκε το μέτρο των τεκμηρίων διαβιώσεως, σύμφωνα με το οποίο η χρήση και συντήρηση των Ι.Χ. οχημάτων αποτελούσε αυστηρό τεκμήριο για το ύψος των εισοδημάτων των ιδιοκτητών. Στη συνέχεια θεσπίστηκε και το μέτρο της "Απόσυρσης" που οδήγησε στην πρέσα χιλιάδες παλαιά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4850 της 5/11/2021 για μετάβαση σε Κρατικές Ιστορικές Πινακίδες κυκλοφορίας και τις τροποποιήσεις, οι οποίες ισχύουν σήμερα, δικαιούχοι για να χορηγούν πινακίδες παλαιών μηχανοκινήτων οχημάτων είναι oι επίσημοι εκπρόσωποι των Διεθνών Ομοσπονδιών FIVA και FIA (Ε.Ο ΦΙΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΑΜΟΤΟΕ)


Η ισχύουσα Νομοθεσία από 05/11/2021, με εφαρμογή από 5/5/2023:

Νόμος 4850/5/11/2021

ΚΥΑ/9/11/2022

ΚΥΑ/28/11/2022

 

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των μελών γίνεται στο 210 6534700 και 210 6006700 κατά τα ωράρια 9.00 - 17.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή.