ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη της ΦΙΛΠΑ οτι λόγω έλλειψης απαρτίας στην συνέλευση της Δευτέρας 30/1/2017, η Τακτική και η Καταστατική Συνέλευση θα επαναληφθούν την Δευτέρα 6/2/2017, στις 18:00, στην αίθουσα της λέσχης. Παρακαλούμε να παρευρεθείτε. Η παρουσία σας ειναι απαραίτητη.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Καλούνται τα Μέλη της ΦΙΛΠΑ – ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ σε Τακτική Γενική Συνέλευση  την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18:00 στο κτίριο της ΦΙΛΠΑ, επί της οδού Κυβέλης 6 Γέρακας 15344, τηλ. 210 6534700. 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

-       Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

-      Έγκριση Πρακτικών Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 30/1/2016

-      Απολογισμός Πεπραγμένων 2016

-      Οικονομικός Απολογισμός 2016 & Προϋπολογισμός 2017

-      Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2016

-      Έγκριση Προϋπολογισμού 2017

-      Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016

-      Διάφορα θέματα (προς συζήτηση μόνο)

Για την επίτευξη απαρτίας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ.4 του ισχύοντος καταστατικού

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 18), στις 6/2/2017 ημέρα Δευτέρακαι ώρα18:00 στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας θα επαναληφθεί στις 13/2/2017, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα, επίσης στον ίδιο χώρο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017   

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Καλούνται τα Μέλη της ΦΙΛΠΑ – ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ σε Καταστατική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 20:00 στο κτίριο της ΦΙΛΠΑ, επί της οδού Κυβέλης 6 Γέρακας 15344, τηλ. 210 6534700.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

-       Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

-     Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

-     Τροποποίηση των κάτωθι άρθρων του ισχύοντος καταστατικού και συγκεκριμένα των άρθρων 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.

 Για την επίτευξη απαρτίας  ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η καταστατική Γ.Σ. θα επαναληφθεί, στις 6/2/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στον ίδιο ως άνω χώρο. 

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017