Δείτε τα αποτελέσματα του 7ου Κλασσικού Ράλλυ 2016 που πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Μαρτίου. 

Αποτελέσματα Κλασσικού Ράλλυ 2016