ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στις 13 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της ΦΙΛΠΑ «Περιήγηση με Προπολεμικά», με αυτοκίνητα κατασκευασμένα μέχρι το έτος 1945.