ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - BULLETIN Νο. 1


9/6/13: Η ΦΙΛΠΑ προωθεί με συνέπεια και συστηματικότητα την διατήρηση και συντήρηση ιστορικών οχημάτων και μοτοσυκλετών. Στα πλαίσια της αποστολής της αυτής, η Οργανωτική Επιτροπή του «2ου Σιρκουί Τατόι ΦΙΛΠΑ 2013» διευκρινίζει σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού τα παρακάτω:

1. Όλα τα οχήματα/μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα FIVA, FIA ή FIM ή ΗΤΡ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά.

2. Όλα τα ιστορικά οχήματα και μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι συνεπή με την πιστοποίησή τους. Κατά τον Τεχνικό Έλεγχο θα ελεγχθεί η συμβατότητα του οχήματος/μοτοσυκλέτας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην κάρτα FIVA ή FIA ή FIM ή στο ΗΤΡ.

3. Δεν θα γίνονται δεκτά οχήματα/μοτοσυκλέτες των οποίων οι κινητήρες δεν είναι ουσιωδώς ίδιοι με τους περιγραφόμενους στις κάρτες FIVA, FIA ή FIM ή το ΗΤΡ.

4. Επιτρέπονται χαραγμένα ελαστικά των διαστάσεων που αναγράφονται στην κάρτα FIVA, FIA ή FIM ή το ΗΤΡ. Δεν επιτρέπονται λάστιχα τρακτερωτά.

Η Οργανωτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 είναι εργάσιμη ημέρα αποφάσισε:

1. να παρατείνει τον Τεχνικό Έλεγχο μέχρι τις 15.00 και τις δοκιμές μέχρι τις 16.00

2. οχήματα/μοτοσυκλέτες με πληρώματα προερχόμενα από την επαρχία μπορούν να περάσουν Τεχνικό Έλεγχο την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 μεταξύ 08:00-08:30, εφόσον το δηλώσουν στη Γραμματεία της ΦΙΛΠΑ μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013. Τα πληρώματα αυτά δεν θα έχουν την δυνατότητα δοκιμών.

Επίσης, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε ότι κάθε δοκιμαστική περίοδος διαρκεί 10' και θα συμμετέχουν σε κάθε μία ως 15 οχήματα/μοτοσυκλέτες κατά την κρίση του Αλυτάρχη. Κάθε όχημα/μοτοσυκλέτα μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο δοκιμαστική περίοδο.

Τέλος την Δευτέρα 10/6 και την Τρίτη 11/6, μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής θα βρίσκονται από τις 18:00 μέχρι τις 21:30 στα γραφεία της ΦΙΛΠΑ, στη διάθεση των συμμετεχόντων για κάθε τυχόν διευκρίνηση που χρειαστεί.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής,

Τάκης Φωτεινόπουλος