Πέμπτη 13/6/13: Η ΦΙΛΠΑ ετοιμάζει με συνέπεια και συστηματικότητα την μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με την αναβίωση των αγώνων για Ιστορικά Οχήματα και Μοτοσυκλέτες στο χώρο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Τατοϊου. Στα πλαίσια της αποστολής της αυτής, η Οργανωτική Επιτροπή του «2ου Σιρκουί Τατόι ΦΙΛΠΑ 2013» διευκρινίζει προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων τα εξής:

1/ Η είσοδος των οχημάτων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις θα πραγματοποιείται από την Νότια Πύλη.
2/ Κατά τον Τεχνικό Έλεγχο του Σαββάτου 15/6 όσοι συμμετέχοντες ΔΕΝ έχουν παραλάβει ήδη τον φάκελλο με τους αριθμούς συμμετοχής και το υπόλοιπο υλικό, θα πρέπει να εισέλθουν από τη Βόρεια Πύλη.
3/ Μετά θα μπορούν να παραλάβουν το υλικό από την τέντα της Γραμματείας και κατόπιν να προσέλθουν για τον Τεχνικό Έλεγχο. Οχήματα χωρίς αριθμούς συμμετοχής δεν θα μπορούν να περάσουν τον Τεχνικό Έλεγχο.
4/ Σχετικά με την Παράγραφο 4 του προηγούμενου Bulletin-Ανακοίνωσης Νο. 1, αναδιατυπώνεται ως εξής: Δεν επιτρέπονται λάστιχα τρακτερωτά.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής,

Τάκης Φωτεινόπουλος