Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας του πρωταθλήματος που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη 20-21 Απριλίου. Τα αποτελέσματα του αγώνα αλλά και των ομάδων της κάθε χώρας που έλαβε μέρος παραθέτονται πιο κάτω.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ