Η εκδήλωση ΑΝΤΙΚΕΣ & ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2019 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ!
Θύμα της ΚΥΑ πέφτει η ετήσια εκδήλωση μας που παραδοσιακά καλωσορίζει την Άνοιξη καθώς η οργανωτική επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν προλαβαίνουν να εκδοθούν τα απαραίτητα έντυπα που απαιτούνται για να συμμετάσχουν τα αυτοκίνητα (Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά).

Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία ακύρωση εκδήλωσης που αναγκαζόμαστε να κάνουμε και ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα μας κανονικά.