ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναμένοντας την έκδοση του ΦΕΚ με την νέα ΚΥΑ που ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Μεταφορών ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΦΙΛΠΑ αποφάσισαν την αναβολή της προγραμματισμένης για την Κυριακή 3/3/2019 εκδήλωσης με τίτλο ATTICA CHALLENGE. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί μετά την έκτακτη συνάντηση που έχει ζητηθεί από τις ομοσπονδίες προς το Υπουργείο και τα αποτελέσματα και τυχόν βελτιώσεις που θα προκύψουν από την συνάντηση αυτή. 

Ο Πρόεδρος & Το Δ.Σ.