Τετάρτη 6/2/2019

Μέσα σε μια ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΦΙΛΠΑ την Τετάρτη 6/2/2019. Η παρουσίαση έγινε για πρώτη φορά με σλάϊντς γεγονός που έκανε την όλη διαδικασία πιο ευχάριστη. Παρουσιάστηκαν όλες οι εκδηλώσεις και τα επιτεύγματα της περασμένης χρονιάς, το πρόγραμμα του 2019, ο οικονομικός απολογισμός του 2018 και ο προϋπολογισμός του 2019.

Συνολικά ψήφισαν 190 ταμιακά τακτοποιημένα μέλη. Για την απαλλαγή του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του 2018 θετικά ψήφισαν 187 μέλη, αρνητικά 2, λευκά 1. Για τον προϋπολογισμό του 2019 ψήφισαν θετικά 189 μέλη, λευκά 1.

Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε με ομιλίες του προέδρου και μελών του Δ.Σ. πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν την λέσχη και τα μέλη της.