ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ενεργοποιήθηκε διαδικασία εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων από ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων. Επανερχόμενοι σας γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν ανασφάλιστο όχημα να το ασφαλίσουν άμεσα, αλλιώς να επιστρέψουν τις πινακίδες στην Ε.Ο ΦΙΛΠΑ προς φύλαξη. Οι παραβάτες που θα εντοπιστούν θα καταβάλλουν παράβολο υπέρ δημοσίου 250 ευρώ πλέον των όποιων άλλων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.