24/2/2018. Μεγάλη η προσέλευση στη λέσχη για την απονομή του κυπέλλου της ΦΙΛΠΑ 2017. Νικητές της βραδιάς οι Γ. Γεωργακόπουλος - Κ.Τσιτσιλώνης που πήραν την πρώτη θέση τόσο στο κύπελλο της ΦΙΛΠΑ όσο και στο πρωτάθλημα της ομοσπονδίας. Πάντα τέτοια!

 

Στο “ΚΥΠΕΛΛΟ RΕGULARITY ΦΙΛΠΑ 2017” περιλαμβάνονται οι εξής Εκδηλώσεις :

    1. Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας ΦΙΛΠΑ-ΣΙΣΑ ( 4 - 5 Μαρτίου)
    2. Εαρινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ ( 8 - 9 Απριλίου)
    3. Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ (14 - 17 Σεπτεμβρίου)
    4. Χειμερινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ (18 - 19 Νοεμβρίου)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στο ΚΥΠΕΛΛΟ RΕGULARITY ΦΙΛΠΑ 2017 υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για Οδηγούς και Συνοδηγούς. Στους νικητές απονέμονται οι παρακάτω βαθμοί:

1ος

20

βαθμοί

6ος

10

βαθμοί

11ος

5

βαθμοί

2ος

16

βαθμοί

7ος

9

βαθμοί

12ος

4

βαθμοί

3ος

14

βαθμοί

8ος

8

βαθμοί

13ος

3

βαθμοί

4ος

12

βαθμοί

9ος

7

βαθμοί

14ος

2

βαθμοί

5ος

11

βαθμοί

10ος

6

βαθμοί

15ος

1

βαθμός

Πρόσθετο συνολικό bonus 15 βαθμών θα απονεμηθεί σε όσους τερματίσουν σε όλες τις Εκδηλώσεις του Κυπέλλου.

  

  

   

  

  

 

  

  

  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο οδηγός ή συνοδηγός με το παλαιότερο όχημα ή/και μικρότερο κινητήρα.

Στις πολυήμερες Εκδηλώσεις (Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας ΦΙΛΠΑ-ΣΙΣΑ, Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ και Χειμερινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ) , όσον αφορά το ΚΥΠΕΛΛΟ θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία ανά ημέρα.

ΕΠΑΘΛΑ

Κύπελλα απονέμονται στους έξη (6) πρώτους Οδηγούς και Συνοδηγούς της Γενικής Κατάταξης. 

ΓΕΝΙΚΑ

Η ΦΙΛΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να μεταβάλει την ημερομηνία οιασδήποτε Εκδήλωσης του Κυπέλλου. Μετά από κάθε Εκδήλωση του ΚΥΠΕΛΛΟΥ θα δημοσιεύεται αναθεωρημένος Πίνακας Βαθμολογίας του ΚΥΠΕΛΛΟΥ στην ιστοσελίδα της ΦΙΛΠΑ. Κατά τα λοιπά ισχύει ο “Πάγιος Κανονισμός Ράλλυ Ακριβείας - Regularity της ΦΙΛΠΑ “

 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΟΔΗΓΟΙ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝΟΔΗΓΟΙ