ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αγαπητά μέλη

Σας κοινοποιούμε με την μορφή  συνοπτικής περίληψης, τις βασικές διαφορές μεταξύ του ισχύοντος καταστατικού και του προτεινόμενου προς αναθεώρηση.

Ελπίζουμε τα παρακάτω να σας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των προτεινομένων αλλαγών.

Οι περισσότερες αλλαγές συνοψίζονται στο άρθρο 10 και αφορούν την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Προέδρου και του Δ.Σ.

Μια από τις βασικές αδυναμίες του ισχύοντος καταστατικού, είναι το γεγονός ότι οι υποψήφιοι για την προεδρεία δεν είχαν την δυνατότητα σε περίπτωση αποτυχίας εκλογής  τους σε αυτή την θέση να συμμετέχουν ως υποψήφιοι  για την εκλογή τους στο Δ.Σ. πράγμα που στερούσε από το Δ.Σ. την πολύτιμη εμπειρία των επιλαχόντων. Αυτό διορθώθηκε με την προσθήκη άρθρων με τα οποία προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι πρόεδροι τίθενται αυτοδικαίως και υποψήφιοι ως μέλη του Δ.Σ.

Ταυτόχρονα έγινε μείωση του αριθμού των υποχρεωτικών σταυρών για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. προκειμένου το ψηφοδέλτιο να είναι έγκυρο κατά την καταμέτρηση.

Προσετέθη επίσης ολόκληρο κεφάλαιο με την διαδικασία εκλογής και κανόνων λειτουργίας  νέου σώματος Πειθαρχικού συμβουλίου καθώς και αύξηση των μελών της τεχνικής επιτροπής.

Εκτός της προσθήκης-αλλαγής  μικρών λεπτομερειών σε ορισμένα άρθρα αυτές οι αλλαγές είναι  σε γενικές γραμμές  οι κυριότερες προτεινόμενες οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα επικαιροποιήσουν το καταστατικό μας για την μελλοντική λειτουργία του.

Τα παραπάνω αναρτώνται στο site της ΦΙΛΠΑ προκειμένου να διευκολύνουν την συγκριτική μελέτη του ισχύοντος και του προτεινόμενου καταστατικού.

Παραμένουμε πάντα στην διάθεση για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

 

 

Εδώ θα βρειτε το ισχύον καταστατικό της ΦΙΛΠΑ 

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ