Το Δ.Σ. της ΦΙΛΠΑ λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄ όψιν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση η οποία μας έχει επηρεάσει όλους, καθώς επίσης το μεγάλο κόστος και τις χρονοβόρες διαδικασίες για την οργάνωση του Circuit Τατοΐου, αποφάσισε να αναβάλλει την προγραμματισμένη για την 17η Μαΐου 2015 εκδήλωση, για το 2016.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του 4ου CIRCUIT ΤΑΤΟΪ ΦΙΛΠΑ 2016 θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 2016.