Η Τεχνική Επιτροπή της ΦΙΛΠΑ έχει ως έργο τον Τεχνικό Έλεγχο των οχημάτων, για τα οποία έχει γίνει αίτηση ώστε να λάβουν "Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA".

Οχήματα που έχουν εφοδιαστεί με το πιστοποιητικό αυτό, γίνονται δεκτά στις εκδηλώσεις αλλά δικαιούνται και της χορήγησης των ειδικών πινακίδων της Υπουργικής Απόφασης ΣΤ. 1831/19.1.1978 καθώς επίσης και του "Πιστοποιητικού Καταχωρήσεως Οχήματος".

Η Τεχνική Επιτροπή της ΦΙΛΠΑ ενεργεί επίσης και για λογαριασμό της Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ.

Τα μέλη της Τ.Ε. εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, ενώ ο Πρόεδρος της, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Η θητεία της Τ.Ε. είναι διετής και απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Robert Smith

Μέλη:

Δανάη Σανταμούρη

Μάριος Ηλιού

Γεώργιος Σουρρής

Οι Τεχνικοί Έφοροι που προκύπτουν από την Γενική Συνέλευση προκειμένου να συνεπικουρούν στο έργο της Τ.Ε., αναφέρονται παρακάτω:

Τεχνικοί Έφοροι:

Νικόλαος Κοντός

Διονύσης Ρούσσινος

Μιχάλης Χατζηχριστοφής

Μιχάλης Γεωργιάκος