Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και πιστοποίηση κάθε παλαιού οχήματος, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας-FIVA. Η Τ.Ε. με βαθειά γνώση του αντικειμένου, την πιστή τήρηση των θεσπισμένων προϋποθέσεων και προδιαγραφών, κρατά ψηλά το επίπεδο των αυτοκινήτων που πιστοποιούνται με την «κάρτα FIVA». Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών-τεχνικών ελεγκτών, αυτοκίνητα εκτός περιοχής ΑθηνώΤο εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με διετή θητεία, ο δε Πρόεδρος εκλέγεται με ξεχωριστή ψηφοφορία. Οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό θέσεις του Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία καθορίζονται ύστερα από εσωτερική διαδικασία του Συμβουλίου, ενώ με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και οι άτυπες θέσεις του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνου Ηλεκτρονικής Προβολής.

Η σύνθεση του τρέχοντος Δ.Σ.  είναι η εξής:

  • Πρόεδρος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
  • Αντιπρόεδρος: ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΜΙΘ
  • Γενικός Γραμματέας: ΜΑΝΟΣ ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ
  • Ταμίας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ 

Μέλη:

  • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ
  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ
  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΛΗΣ
  • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η θητεία του Δ.Σ είναι διετής έως 1/2/2020