ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2020
 
12/1                Συνάντηση Αθήνας
8/3                  Track Day ΦΙΛΠΑ 
4 & 5/4            Εαρινό Ράλλυ (Regularity)*
1/5                  Αντίκες & Λουλούδια (Περιήγηση)
24/5                Ανάβαση Πάρνηθας (Regularity)*
7/6                  Attica Challenge (Regularity)*
6/9                  2ο Alimos Classic Car Sunday
24 - 27/9         Διεθνές Ράλλυ (Regularity)**
18/10              Concours d’ Elegance
7 & 8/11          Χειμερινό Ράλλυ (Regularity)**
6/12                Χειμερινή Εκδρομή (Περιήγηση)
 
* Προσμετρά στο Κύπελλο ΦΙΛΠΑ 2020
** Προσμετρά στο Κύπελλο ΦΙΛΠΑ 2020 και στο Πρωτάθλημα ΕΟΦΙΛΠΑ 2020 

 

Οι αγώνες που προσμετρούν στο Κύπελλο ΦΙΛΠΑ 2020 είναι:

8/3                       Attica Challenge
4 & 5/4                 Εαρινό Ράλλυ
24/5                     Ανάβαση Πάρνηθας
24 - 27/9              Διεθνές Ράλλυ (CEERT)
7 & 8/11               Χειμερινό Ράλλυ