Ιστορικό

Mετά από εισήγηση της ΦΙΛΠΑ, το Υπουργείο Συγκοινωνιών έλαβε το 1978 την υπ' αριθμ. ΣΤ 1831/19-1-1978 (Β΄72) Υπουργική Απόφαση, η οποία προέβλεπε την περιωρισμένη κίνηση των παλαιών οχημάτων με ειδικές πινακίδες χορηγούμενες από την ΦΙΛΠΑ, αντί των κρατικών. Η απόφαση αυτή επικαιροποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Υουργική Απόφαση Α-ΟΙΚ. 64079/5984-29/10/2001, ΦΕΚ Αρ. 1512-9/11/2001.

Οι ρυθμίσεις αυτές κυριολεκτικά έσωσαν το Παλαιό Αυτοκίνητο στο «παρά πέντε», αφού λίγο αργότερα θεσπίστηκε το μέτρο των τεκμηρίων διαβιώσεως, σύμφωνα με το οποίο η χρήση και συντήρηση των Ι.Χ. οχημάτων αποτελούσε αυστηρό τεκμήριο για το ύψος των εισοδημάτων των ιδιοκτητών. Στη συνέχεια θεσπίστηκε και το μέτρο της "Απόσυρσης" που οδήγησε στην πρέσα χιλιάδες παλαιά αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρθηκε η αρχικη Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε δύο φορές, τις χρονιές 1999 και 2001, ποτέ όμως ως προς την ουσία της, αλλά μόνο ως προς τους δικαιούχους για να χορηγούν τις πινακίδες.

Συμφώνα με την τελευταία τροποποίηση, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, δικαιούχοι για να χορηγούν πινακίδες παλαιών μηχανοκινήτων οχημάτων είναι οι Ελληνικές Οργανώσεις που είναι επίσημοι εκπρόσωποι:

A/ της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτων-FIA» και

B/ της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Αυτοκινήτου-FIVA» (αποκαλούμενες για συντομία FIA και FIVA).

Η ουσία της Υπ. Απόφασης

Η σχετική Υπ. Απόφαση πρί ειδικών πινακίδων προβλέπει, ότι παλαιά μηχανοκίνητα οχήματα (4-τροχες & 2-τροχες αντίκες), όπως αυτά καθορίζονται από τις Ελληνικές Οργανώσεις - επισήμους εκπροσώπους των FIA και FIVA βάσει των διεθνών όρων των δύο αυτών οργανώσεων, μπορούν να κυκλοφορούν μόνο για τη συμμετοχή σε επίσημες εκδηλώσεις καθώς και για τις αναγκαίες για τη συντήρηση και επισκευή δοκιμές, με ειδικές αριθμημένες πινακίδες κυκλοφορίας, που δικαιούνται να χορηγούν οι δύο προαναφερόμενοι εκπρόσωποι, και εφ' όσον έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό καταχωρίσεως που είναι σε ισχύ.

 

Επισημαίνεται ότι:

1/ Ως παλαιά μηχανοκίνητα οχήματα η Πολιτεία αποδέχεται εκείνα που ορίζουν διεθνώς οι FIA και FIVA.

2/ Επιτρεπόμενη χρήση είναι:

 • η συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την διεξαγωγή των οποίων έχει εκδοθεί άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο (επίσημες) και,
 • οι α ν α γ κ α ί ε ς, όχι μετακινήσεις γενικά, αλλά περιορισμένες δ ο κ ι μ έ ς για την επισκευή, αλλά και για την συντήρηση τους.

Ποιο χαρακτηρίζεται ως Παλαιό (Ιστορικό) Όχημα κατά την FIVA;

Εκείνο που έχει ηλικία τριάντα (30+) ετών, διατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά και είναι άριστα συντηρημένο. Άρα εκείνο για το οποίο η FIVA μέσω των κατά τις χώρες επίσημων εκπροσώπων της, αποδέχεται ως κατάλληλo για έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης (κάρτα FIVA).

«Φήμες & Ανακρίβειες»

Παραθέτουμε μερικές από τις συνηθέστερες φήμες και ανακρίβειες που κυκλοφορούν γύρω από τον θεσμό των ειδικών πινακίδων παλαιών οχημάτων. Πρόκειται περί διαδόσεων, οι οποίες δεν έχουν καμμία βάση με το τι πραγματικά ισχύει. 

 • Μπορώ να κυκλοφορώ τα Σαββατοκύριακα.
 • Δεν μπορώ να κυκλοφορώ μόνο τα Σαββατοκύριακα, γιατί είναι κλειστά τα συνεργεία.
 • Μπορώ να κυκλοφορήσω οποιαδήποτε στιγμή με άδεια της ΦΙΛΠΑ.
 • Αν αποκτήσω τις πινακίδες από τον επίσημο εκπρόσωπο της τάδε διεθνούς ομοσπονδίας, μπορώ να κάνω ευρύτερη χρήση.
 • Ανάλογα από ποιον θα αποκτήσω τις πινακίδες, θα μπορώ να συμμετέχω σε περισσοτέρες ή λιγότερες και διαφορετικών τύπων εκδηλώσεις.
 • Μπορώ να αποκτήσω πινακίδες από τη ΦΙΛΠΑ και να σταθμεύσω το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι μου, για να μην πληρώνω τέλη κυκλοφορίας. (Διευκρίνιση: όταν δεν καταβάλλονται τα Τ.Κ. χάνεται το δικαίωμα χρήσης και στάθμευσης σε δημόσιους δρόμους. Εξαιρείται, βεβαίως, η περιoρισμένη χρήση, που προαναφέρεται).

Ασφάλιση

Όλα τα εφοδιασμένα με ειδικές πινακίδες οχήματα πρέπει να είναι πάντα ασφαλισμένα. Η ΦΙΛΠΑ ασφαλίζει μέσω της ALLIANZ δωρεάν το πρώτο αυτοκίνητο για κάθε Μέλος και εξασφαλίζει για τα τυχόν υπόλοιπα, κάλυψη με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο, ανάλογο της πολύ περιωρισμένης χρήσης. Τονίζεται ότι μόνο ασφαλισμένα οχήματα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις της Λέσχης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ασφάλισης οχήματος, το Μέλος υπογράφει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και φέρει την πλήρη ευθύνη των συνεπειών του νόμου "περί ανασφάλιστων οχημάτων".

Πώληση οχήματος με ειδικές πινακίδες
 

Από το τέλος του 2011 η ΦΙΛΠΑ εκδίδει μαζί με το 'Πιστοποιητικό Αναγνώρισης-Κάρτα FIVA' και το 'Πιστοποιητικό Καταχωρήσεως Οχήματος-ΠΚΟ' με Ελληνικούς και Αγγλικούς χαρακτήρες, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για μετάβαση του οχήματος εκτός Ελλάδας προκειμένου να συμμετάσχει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ξένων Λεσχών. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ιδιοκτησίας (από τη Γραμματεία) χωρίς να αλλάξουν οι ειδικές πινακίδες. Η διαδικασία προβλέπει τις σχετικές δηλώσεις προκειμένου ο πρώτος Ιδιοκτήτης να απαλλαγεί από την αστική ευθύνη η οποία τον βαρύνει από την όποια κυκλοφορία του οχήματος. Στον Αγοραστή θα συμπληρωθεί το ΠΚΟ με τα στοιχεία του και θα εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Αναγνώρισης-Κάρτα FIVA. 

Προάσπιση και περιφρούρηση του δικαιώματος των ειδικών πινακίδων 

Η Πολιτεία παραχώρησε ένα πολύ σημαντικό προνόμιο στους πραγματικούς φίλους των παλαιών ιστορικών οχημάτων, δηλ. σε εκείνους που το διασώζουν και το συντηρούν από ευαισθησία και αγάπη αλλά και ως στοιχείο με τον χαρακτηρισμό του "Μνημείου Πολιτισμού". Η προάσπιση συνεπώς του προνομίου αυτού αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση όλων μας. Καθήκον μας είναι η άμεση καταγγελία οποιουδήποτε φαινομένου καταχρήσεως των ειδικών πινακίδων. Ενημερώστε άμεσα την ΦΙΛΠΑ, σε περίπτωση παρατηρήσετε να παραβιάζονται τα όρια και το πνεύμα της Υπ. Απόφασης. Αν χρησιμοποιείται κάποιο αυτοκίνητο με ειδικές πινακίδες ως κοινό μεταφορικό μέσο, έστω και εντελώς προσωρινά. Αναφέρετε αριθμό κυκλοφορίας, ημερομηνία, ώρα και τόπο του περιστατικού. Η ΦΙΛΠΑ θα επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη, θα προβεί σε αποσαφήνιση και αν πρόκειται για υποτροπή, θα ανακαλέσει τις πινακίδες.

Πως μπορώ να παραλάβω πινακίδες για το Παλαιό μου Αυτοκίνητο

Αυτονόητη προϋπόθεση είναι να είστε νόμιμος ιδιοκτήτης του.

 • Να έχει εκδοθεί γι' αυτό και να ισχύει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως FIVA (Κάρτα FIVA),
 • Να υποβάλετε στην ΦΙΛΠΑ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής Δήλωση Παραλαβής Πινακίδων (σχετικό έντυπο αναζητείστε στον χώρο «Αιτήσεις» της ιστοσελίδας).

 

Πως εκδίδεται το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Κάρτα) FIVA; 

 • Μπορεί να εκδοθεί μόνο για οχήματα ηλικίας 30 ετών και πάνω, τα οποία διατηρούν τα αρχικά τους χαρακτηριστικά και είναι πολύ καλά διατηρημένα.
 • Ζητείστε τηλεφωνικά από τη Γραμματεία συνάντηση με μέλος της Τεχνικής Επιτροπής που θα σας επισκευτεί για τον έλεγχο του οχήματος ή θα το φέρετε στο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου της ΦΙΛΠΑ στο Γέρακα.
 • Υποβάλετε συμπληρωμένη την σχετική αίτηση (αναζητείστε το σχετικό έντυπο στον χώρο «Αιτήσεις» της της ιστοσελίδας).
 • Συνυποβάλετε σε τρία αντίγραφα έγχρωμη φωτογραφία κοινών διαστάσεων (9Χ13), που να δείχνει τόσο την πρόσοψη όσο και μία των πλευρών (πλαγιομετωπική όψη) του αυτοκινήτου, κατά προτίμηση με ουδέτερο φόντο.

Εάν πρόκειται για μοτοσυκλέττα, πλευρική όψη. Η φωτογραφία αυτή πρέπει να είναι καλοτραβηγμένη, ευκρινής, σε συμπαθητικό για την περίπτωση χώρο και να υπάρχει περιθώριο περιμετρικά του εικονιζομένου οχήματος για την κοπή άν χρειαστεί, του χαρτιού και προσαρμογή της στο Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Κάρτα FIVA).

 

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των μελών γίνεται στο 210 6534700 κατά τα ωράρια 10.00 – 13.00 και 17.00 – 19.00.