Επιλέξτε από τις παρακάτω κατηγορίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

· Είναι απαράιτητο να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα στοιχεία των αιτήσεων προσεκτικά και καθαρά. Εάν αγνοείτε κάποια από τα τεχνικά στοιχεία, ζητείστε τηλεφωνικά οδηγίες από τη Γραμματεία μας.

· Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη ΦΙΛΠΑ σε πρωτότυπα έγγραφα με την γνήσια υπογραφή σας. Φωτοτυπίες και τηλεομοιοτυπίες δεν γίνονται δεκτές.

· Ειδικά η ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ χρειάζεται θεώρηση γνήσιου υπογραφής από Αρμόδια Αρχή.

· Συμπληρώστε τα έντυπα με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Λανθασμένη μεταφορά στοιχείων (π.χ. του αριθμού πλαισίου αυτοκινήτου) στο πιστοποιητικό μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικά σε εσάς σοβαρό πρόβλημα.

 

· Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τις παρακάτω ευδιάκριτες φωτογραφίες του οχήματος σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή:

  1. Αριθμό πλαισίου
  2. Αριθμό κινητήρα
  3. Χώρος κινητήρα
  4. Ταμπλώ
  5. Σαλόνι
  6. Πορτ-μπαγκαζ
  7. Πίσω όψη
  8. Πλαϊνές

 

· Η αίτηση «Πιστοποιητικού Αναγνωρίσεως FIVA» πρέπει να συνοδεύεται από τρείς καλοτραβηγμένες φωτογραφίες κοινών διαστάσεων (9 Χ 13 εκ.), όπου να εικονίζεται ταυτόχρονα η μπροστινή και μία από τις πλάγιες όψεις του οχήματος.

· Εάν έχετε Ιταλικής προελεύσεως αυτοκίνητο (ή άλλο μοντέλο) και ενδιαφέρεστε για παραλαβή «πινακίδων ΦΙΛΠΑ», ζητείστε μας ζευγάρι όπου η πίσω πινακίδα να είναι τετράγωνου σχήματος (28 Χ 20 εκ.).

Αρχεία για την συμπλήρωση αιτήσεων σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει η ΦΙΛΠΑ (με κλικ στους συνδέσμους για να τα 'κατεβάσετε'):