ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Είναι απαράιτητο να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα στοιχεία των αιτήσεων προσεκτικά και καθαρά. Εάν αγνοείτε κάποια από τα τεχνικά στοιχεία, ζητείστε τηλεφωνικά οδηγίες από τη Γραμματεία μας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη ΦΙΛΠΑ σε πρωτότυπα έγγραφα με την γνήσια υπογραφή σας. Φωτοτυπίες και τηλεομοιοτυπίες δεν γίνονται δεκτές.

Ειδικά η ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ χρειάζεται θεώρηση γνήσιου υπογραφής από Αρμόδια Αρχή.

Συμπληρώστε τα έντυπα με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Λανθασμένη μεταφορά στοιχείων (π.χ. του αριθμού πλαισίου αυτοκινήτου) στο πιστοποιητικό μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικά σε εσάς σοβαρό πρόβλημα.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τις παρακάτω ευδιάκριτες φωτογραφίες του οχήματος σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή:

  • Αριθμό πλαισίου
  • Αριθμό κινητήρα
  • Χώρος κινητήρα
  • Ταμπλώ
  • Σαλόνι
  • Πορτ-μπαγκαζ
  • Πίσω όψη
  • Πλαϊνές

Η αίτηση «Πιστοποιητικού Αναγνωρίσεως FIVA» πρέπει να συνοδεύεται από τρείς καλοτραβηγμένες φωτογραφίες κοινών διαστάσεων (9 Χ 13 εκ.), όπου να εικονίζεται ταυτόχρονα η μπροστινή και μία από τις πλάγιες όψεις του οχήματος.

Εάν έχετε Ιταλικής προελεύσεως αυτοκίνητο (ή άλλο μοντέλο) και ενδιαφέρεστε για παραλαβή «πινακίδων ΦΙΛΠΑ», ζητείστε μας ζευγάρι όπου η πίσω πινακίδα να είναι τετράγωνου σχήματος (28 Χ 20 εκ.).

Αρχεία για την συμπλήρωση αιτήσεων σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει η ΦΙΛΠΑ (με κλικ στους συνδέσμους για να τα κατεβάσετε):

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ  http://www.classicbike.gr/content/el/certif-el.html